Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка радова - Грађевински и електромонтерски радови кабловске мреже 1KV

09/07/2017 - Позив за подношење понуда за јавну набавку радова мале вредности - Грађевински и електромонтерски радови кабловске мреже 1KV за напајање електричном енергијом објекта на кат.парцели 4200 КО Шопић (стамбени објекат социјалне заштите)

09/07/2017 - Преузмите конкурсну документацију

10/10/2017 - Обавештење о закљученом уговору