Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Javna nabavka - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У 2017.г

18/08/2017 - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У 2017.г

18/08/2017 - Poziv

21.08.2017. - Измена

09/12/2017 - Одговор на постављено питање број 1

09/13/2017 - Одговор на постављено питање број 2

09/15/2017 - Позив за подношење понуда

09/15/2017 - Одговор на постављено питање број 3

09/15/2017 - Одговор на постављено питање број 4

09/25/2017 - Одлука о додели уговора

10/09/2017 - Обавештење о закљученом уговору

12/11/2017 - Одлука о измени уговора о јавној набавци

04/02/2018 - Одлука о измени уговора о јавној набавци