Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

ГО Лазаревац - набавка грађевинског материјала за породице ИРЛ

02/11/2016 | Обавештење о закљученом уговору - грађевински материјал породицама ИРЛ

02/10/2016 | Обавештење о закљученом уговору - економско оснаживање и осамостаљивање ИРЛ (Партија 3 - професионални тример)

01/25/2016 | Одлука о додели уговора - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/13/2016 | Одлука о додели уговора - економско оснаживање и осамостаљивање породица ИРЛ

01/06/2016 | Одговори на питања - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/06/2016 | Измена и допуна конкурсне документације - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/06/2016 | Преузмите конкурсну документацију - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/06/2016 | Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/04/2016 | Одговори на питања - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/04/2016 | Измена и допуна конкурсне документације - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/04/2016 | Преузмите конкурсну документацију - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

01/04/2016 | Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

12/31/2016 | Одговори на питања - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

12/31/2016 | Измена и допуна конкурсне документације - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

12/31/2016 | Преузмите конкурсну документацију - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

12/31/2016 | Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - грађевински материјал за породице интерно расељених лица

 

Позив за подношење понуда - набавка грађевинског материјала за породице ИРЛ

Преузмите конкурсну докуметацију