Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе за запослене

Aжурирано: | Објављен:

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за систематски преглед запослених

Рок за подношење пријава је Wednesday, 21. October, 2015. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услуге мобилне телефоније

Рок за подношење пријава је Monday, 21. September, 2015. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за набавку услуге превоза ученика

Рок за подношење пријава је Monday, 17. August, 2015. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за набавку услуге репрезентације - бифеа

Рок за подношење пријава је Monday, 29. June, 2015. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала

Рок за подношење пријава је Monday, 29. June, 2015. do 10:00