Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Управа ГО Лазаревац - Позив за подношење понуда - набавка канцеларијског материјала

Рок за подношење пријава је уторак, 29. март, 2016. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - набавка услуге репрезентације - бифеа за потребе Органа ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је уторак, 1. март, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - Позив за подношење понуда - набавка услуге репрезентације у ресторану

Рок за подношење пријава је петак, 25. март, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - Обавештење о закљученом уговору - набавка услуге фиксне телефоније