Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - набавка услуга физичко техничког обезбеђења

Рок за подношење пријава је понедељак, 30. мај, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка радова на санацији експлоатационог бунара УЛА-8 на изворишту водовода "Непричава" у Непричави (Општина Лајковац)

Рок за подношење пријава је уторак, 21. јун, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Управа градске општине - набавка горива за путничка возила

Рок за подношење пријава је четвртак, 9. јун, 2016. do 10:00