Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Радови на санацији и доградњи крова са уградњом лифта на објекту ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Monday, 25. November, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Реконструкција саобраћајнице АБ низа у Трећој МЗ у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Monday, 8. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Геодетске услуге за потребе ГО Лазаревац

Aжурирано: | Објављен:

Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора - грађевински радови на реконструкцији ЈУМ-а II фаза - ЈНМВ 31/2019

Рок за подношење пријава је Monday, 25. November, 2019. do 09:00