Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима у сеоским МЗ на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Friday, 10. January, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Модернизација јавног осветљења у градском језгру Лазаревца и изградња електроенергетских објеката по партијама

Рок за подношење пријава је Thursday, 21. November, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 32/2019

Рок за подношење пријава је Thursday, 5. December, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Радови на капиталном одржавању кошаркашког игралишта

Рок за подношење пријава је Tuesday, 19. November, 2019. do 10:00