Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Реконструкција рачунарске мреже за потребе ЈУМ-а у градској општини Лазаревац

Рок за подношење пријава је Tuesday, 9. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Реконструкција јавног осветљења и изградња електроенергетских објеката у Карађорђевој улици

Рок за подношење пријава је Wednesday, 10. July, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења 15/2019

Рок за подношење пријава је Monday, 1. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга поправки и одржавања службених возила 20/2019

Рок за подношење пријава је Monday, 15. July, 2019. do 09:00