Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Претходно обавештење - набавка електричне енергије за потпуно снабдевање

Aжурирано: | Објављен:

Набавка и уградња aудио, видео опреме и система за аларм у скупштинској сали

Рок за подношење пријава је петак, 23. фебруар, 2018. do 11:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка добара по партијама ЈНМВ 16/2018 за канцеларијски материјал

Рок за подношење пријава је уторак, 10. април, 2018. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка и уградња опреме за видео надзор II фаза у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је понедељак, 2. април, 2018. do 09:00