Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Наставак радова на санацији и реконструкцији објеката Дома у МЗ Дрен у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Monday, 8. April, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

НАБАВКА И УГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И ИНТЕГРАЦИЈУ СА СИСТЕМОМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Рок за подношење пријава је Wednesday, 19. February, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда - Набавка добара по партијама ЈНМВ 6/2020 - канцеларијски материјал

Рок за подношење пријава је Monday, 10. February, 2020. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Пројектовање и изградња подземне гараже у ЈГЗ у складу са Планом детаљне регулације центра Лазаревца

Рок за подношење пријава је Monday, 27. January, 2020. do 10:00