Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка добра - горива за путничка возила

Рок за подношење пријава је среда, 7. март, 2018. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга поправки и одржавања службених возила ЈНМВ 11/2018

Рок за подношење пријава је четвртак, 22. март, 2018. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање општинских путева и путних објеката

Рок за подношење пријава је четвртак, 8. март, 2018. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге интернета

Рок за подношење пријава је среда, 28. фебруар, 2018. do 09:00