Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка радова - рушење бесправно подигнутих објеката на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је понедељак, 14. новембар, 2016. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе за потребе запослених за 2017. годину

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга – превоз ученика основних школа на територији општине Лазаревац и ученика специјалних школа у школској 2016/2017

Рок за подношење пријава је четвртак, 11. август, 2016. do 22:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - отворен поступак - Изградња моста преко реке Лукавице у МЗ Лукавица

Рок за подношење пријава је уторак, 12. април, 2016. do 10:00