Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ЈН - Видео детекција пожара на спољним локацијама на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Monday, 2. March, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Услуге одржавања националних паркова и природних површина - постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном)

Рок за подношење пријава је Friday, 20. March, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за набавку услуга - Излети за старију популацију из Градске општине Лазаревац ЈНМВ 8/2020

Рок за подношење пријава је Monday, 23. March, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Пројектовање и изградња канализационе мреже у насељу Велики Црљени (I фаза)

Рок за подношење пријава је Monday, 24. February, 2020. do 10:00