Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Реконструкција саобраћајнице АБ низа у Трећој МЗ у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Monday, 8. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Wednesday, 3. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу "Колубара" у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Thursday, 11. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Изградња терена са мултифункционалном подлогом-радови на изградњи подлоге у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Thursday, 25. October, 2018. do 09:00