Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за постављање јавних мобилијара

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за јавну набавку добра - електрична енергија

Рок за подношење пријава је среда, 8. август, 2018. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Превоз ученика основних школа и ученика специјалних школа у школској 2018/2019. години

Рок за подношење пријава је петак, 10. август, 2018. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање општинских путева и путних објеката

Рок за подношење пријава је четвртак, 8. март, 2018. do 10:00