Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења у 2018 години

Рок за подношење пријава је понедељак, 28. мај, 2018. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношења понуда за набавку тонера за штампаче и фотокопир апарате

Рок за подношење пријава је понедељак, 28. мај, 2018. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка добара по партијама ЈНМВ 18/2015 за економско оснаживање породица ИРЛ

Рок за подношење пријава је уторак, 29. мај, 2018. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка добра - пластеници за економско оснаживање породица избеглица

Рок за подношење пријава је уторак, 29. мај, 2018. do 09:00