Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за набавку добара канцеларијског материјала

Рок за подношење пријава је Monday, 12. June, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за достављање понуда за набавку горива за путничка возила

Рок за подношење пријава је Thursday, 8. June, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате у 2017. години

Рок за подношење пријава је Monday, 20. March, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга поправки и одржавања службених возила

Рок за подношење пријава је Monday, 3. April, 2017. do 09:00