Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка и уградња опреме за видео надзор и мониторинг центар на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Monday, 27. March, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе за потребе запослених 2017.

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења

Рок за подношење пријава је Thursday, 1. June, 2017. do 09:00