Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Израдa идејног решења саобраћајница и комуналне инфраструктуре радне зоне II Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Thursday, 23. November, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за редовно одржавање атарских путева

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга - Излети за старију популацију из ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Friday, 17. November, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка добра - електричне енергије за јавно осветљење

Рок за подношење пријава је Thursday, 5. October, 2017. do 10:00