Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе за потребе запослених за 2017. годину

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга – превоз ученика основних школа на територији општине Лазаревац и ученика специјалних школа у школској 2016/2017

Рок за подношење пријава је Thursday, 11. August, 2016. do 22:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - отворен поступак - Изградња моста преко реке Лукавице у МЗ Лукавица

Рок за подношење пријава је Tuesday, 12. April, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - отворен поступак - Изградња моста на реци Лукавици у МЗ Шопић, код будућег постројења за пречишћавање отпадних вода

Рок за подношење пријава је Tuesday, 12. April, 2016. do 10:00