Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу "Колубара" у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Thursday, 11. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

ЈН - Видео детекција пожара на спољним локацијама на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Monday, 2. March, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Пројектовање и изградња канализационе мреже у насељу Велики Црљени (I фаза)

Рок за подношење пријава је Monday, 24. February, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка материјала за потребе топлификационог система за конзумно подручје Лазаревца

Рок за подношење пријава је Friday, 20. December, 2019. do 10:00