Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Friday, 31. May, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Услуге одржавања националних паркова и природних површина - постављање опреме за дечија игралишта

Рок за подношење пријава је Monday, 1. June, 2020. do 11:00

Aжурирано: | Објављен:

Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу "Колубара" у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је Thursday, 11. July, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2020 - Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

Рок за подношење пријава је Thursday, 19. March, 2020. do 09:00