Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Изградњa бунара на изворишту „Непричава“

Рок за подношење пријава је петак, 9. новембар, 2018. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Опрема декоративне расвете за новогодишње празнике

Рок за подношење пријава је четвртак, 6. децембар, 2018. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Постављање спортске балон хале у средњошколском центру Лазаревца

Рок за подношење пријава је петак, 23. новембар, 2018. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Изградња дечијих игралишта на кат. парцели бр. 2016/2 КО Лазаревац

Рок за подношење пријава је петак, 30. новембар, 2018. do 10:00