Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе - електронске верзије часописа за потребе запослених

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге репрезентације - бифеа за потребе органа ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је четвртак, 10. новембар, 2016. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге репрезентације у ресторану

Рок за подношење пријава је четвртак, 10. новембар, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка радова - рушење бесправно подигнутих објеката на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је понедељак, 14. новембар, 2016. do 09:00