Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Економско оснаживање и осамостаљивање ИРЛ

Рок за подношење пријава је понедељак, 6. март, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате у 2017. години

Рок за подношење пријава је понедељак, 20. март, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка и уградња опреме за видео надзор и мониторинг центар на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је понедељак, 27. март, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе - електронско правно издање ИНГ-ПРО