Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка добра - електричне енергије за јавно осветљење

Рок за подношење пријава је четвртак, 5. октобар, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка радова - Грађевински и електромонтерски радови кабловске мреже 1KV

Рок за подношење пријава је петак, 15. септембар, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Javna nabavka - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У 2017.г

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за наставак радова ул. Карађорђева