Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

НАБАВКА И УГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И ИНТЕГРАЦИЈУ СА СИСТЕМОМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Рок за подношење пријава је Wednesday, 19. February, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга фиксне телефоније 2/2020

Рок за подношење пријава је Monday, 27. January, 2020. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“

Рок за подношење пријава је Wednesday, 22. January, 2020. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге репрезентације - бифеа ЈНМВ 4/2020

Рок за подношење пријава је Monday, 3. February, 2020. do 10:00