Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе за потребе запослених "ИПЦ" финансије - електронски пакет

Aжурирано: | Објављен:

Набавка рачунарске опреме

Рок за подношење пријава је среда, 13. децембар, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Израда Плана детаљне регулације дела III месне заједнице у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је среда, 13. децембар, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Javna nabavka - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У 2017.г