Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СТАДИОНСКИХ СТОЛИЦА И КЛУПА ЗА РЕЗЕРВНЕ ИГРАЧЕ

Рок за подношење пријава је Wednesday, 21. August, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Изградња дечијих игралишта на К.П. бр.2016/2 КО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Thursday, 20. June, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Одржавање националних паркова и природних површина - постављање мобилијара

Рок за подношење пријава је Tuesday, 21. May, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга – превоз ученика

Рок за подношење пријава је Monday, 19. August, 2019. do 10:00