Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Наставак радова на санацији и реконструкцији објеката Дома у МЗ Дрен у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је понедељак, 8. април, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Поклон пакети мајкама новорођене деце

Aжурирано: | Објављен:

Набавка и уградња опреме за видео надзор III фаза у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је петак, 12. април, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је петак, 31. мај, 2019. do 09:00