Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате у 2017. години

Рок за подношење пријава је понедељак, 20. март, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга поправки и одржавања службених возила

Рок за подношење пријава је понедељак, 3. април, 2017. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка поклон пакета мајкама новорођене деце

Рок за подношење пријава је понедељак, 27. март, 2017. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге репрезенатције - бифеа

Рок за подношење пријава је петак, 17. март, 2017. do 10:00