Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац

03/13/2019 - Позив за подношење понуда за набавку радова - Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац

03/13/2019 - Преузмите конкурсну документацију

03/21/2019 - Одговор на постављено питање - Број 1

03/21/2019 - Измена и допуна конкурсне документације

03/29/2019 - Одговор на постављено питање - Број 2

04/08/2019 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06/20/2019 - Одлука о делимичном поништењу поступка

06/21/2019 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06/21/2019 - Измењена конкурсна документација

06/24/2019 - Измена и допуна конкурсне документације

06/24/2019 - Преузмите конкурсну документацију

06/24/2019 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06/26/2019 - Одговор на постављено питање

07/15/2019 - Одлука о додели уговора

08/06/2019 - Обавештење о закљученом уговору