Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Реконструкција и изградња јавних пешачких површина

07/11/2019 - Позив за подношење понуда - Реконструкција и изградња јавних пешачких површина

07/11/2019 - Преузмите конкурсну документацију

08/01/2019 - Одговор на питање 1.

08/07/2019. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

08/16/2019. - Закључак

08/16/2019. - Продужење рока

09/17/2019 - Одлука о додели уговора

10/04/2019 - Обавештење о закљученом уговору