Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга – превоз ученика

02.08.2019. - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

02.08.2019. - Конкурсна документација

30.08.2019. - Обавештење о закљученом уговору