Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одржавање националних паркова и природних површина - постављање мобилијара

04/17/2019 - Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге одржавања националних паркова и природних површина - постављање мобилијара

04/17/2019 - Преузмите конкурсну документацију

04/25/2019 - ИЗМЕНА БР.1 - Одговори на постављена питања

04/25/2019 - Преузмите измењену конкурсну документацију

05/10/2019 - ИЗМЕНА БР. 2 - Одговори на постављена питања

05/14/2019 - ИЗМЕНА БР. 3 - Измена конкурсне документације

05/14/2019 - Преузмите измењену конкурсну документацију

05/14/2019 - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05/23/2019 - Одлука о додели уговора

06/07/2019 - Обавештење о закљученом уговору

07/08/2019 - Одлука о измени уговора

 29.08.2019. - Одлука о измени уговора