Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка услуге репрезентације - бифеа ЈНМВ 4/2020

01/23/2020 - Позив за подношење понуда - набавка услуге репрезентације - бифеа ЈНМВ 4/2020

01/23/2020 - Преузмите конкурсну документацију

02/03/2020 - Одлука о додели уговора

02/05/2020 - Обавештење о закљученом уговору