Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења 15/2019

06/21/2019 - Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 15/2019 - Набавка услуга физичко техничког обезбеђења

06/21/2019 - Преузмите конкурсну документацију

06/26/2019 - Одговор на постављено питање

07/05/2019 - Одлука о додели уговора

07/23/2019 - Обавештење о закљученом уговору