Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка опреме и уређаја за економско оснаживање породица расељених лица на територији ГО Лазаревац

07/11/2019 - Позив за подношење понуда - Набавка добара по партијама ЈНМВ 17/2019 - Набавка опреме и уређаја за економско оснаживање породица расељених лица на територији ГО Лазаревац

07/11/2019 - Преузмите конкурсну долументацију

07/29/2019 - Одлука о додели уговора

08/13/2019 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

14/08/2019 - Обавештење о закљученом уговору (партија 2)