Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка опреме и уређаја за економско оснаживање породица избеглих лица на територији ГО Лазаревац

07/11/2019 - Позив за подношење понуда - Набавка добара по партијама ЈНМВ 18/2019 - Набавка опреме и уређаја за економско оснаживање породица избеглих лица на територији ГО Лазаревац

07/11/2019 - Преузмите конкурсну документацију

07/29/2019 - Одлука о додели уговора

08/13/2019 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

08/14/2019 - Обавештење о закљученом уговору (партија 2)