Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

НАБАВКА И УГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И ИНТЕГРАЦИЈУ СА СИСТЕМОМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

13.01.2020. - Позив за подношење пријава

13.01.2020. - Конкурсна документација

23.01.2020. - Питање бр.1 - Одговор на постављено питање

05.02.2020. - Питање бр.2 - Одговор на постављено питање

10.02.2020. - Питање бр.3 - Одговор на постављено питање

10.02.2020. - Обавештење - Измена конкурсне документације

10.02.2020. - Измењена конкурсна документација

10.02.2020. - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.02.2020. - Питање бр.4 - Одговор на постављено питање

10.02.2020. - Питање бр.5 - Одговор на постављено питање