Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Набавка добара електронске опреме - систем за контролу редова ЈНМВ-22/2019

26.07.2019. - Позив за подношење понуда

26.07.2019. - Конкурсна документација

12.08.2019 - Одлука о додели уговора

17.08.2019. - Обавештење о закљученом уговору