Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Изградња дечијих игралишта на К.П. бр.2016/2 КО Лазаревац

06/11/2019 - Позив за подношење понуда - Изградња дечијих игралишта на К.П. бр.2016/2 КО Лазаревац

06/11/2019 - Преузмите конкурсну документацију

06/21/2019 - Одлука о додели уговора

06/26/2019 - Обавештење о закљученом уговору

09/04/2019 - Одлука о измени уговора