Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Пројектовање и изградња канализационе мреже у насељу Велики Црљени (I фаза)

Рок за подношење пријава је Monday, 24. February, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге репрезентације - бифеа ЈНМВ 4/2020

Рок за подношење пријава је Monday, 3. February, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Пројектовање и изградња подземне гараже у ЈГЗ у складу са Планом детаљне регулације центра Лазаревца

Рок за подношење пријава је Monday, 27. January, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

НАБАВКА И УГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И ИНТЕГРАЦИЈУ СА СИСТЕМОМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Рок за подношење пријава је Thursday, 13. February, 2020. do 10:00