Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења

Рок за подношење пријава је понедељак, 27. мај, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуге интернета

Рок за подношење пријава је понедељак, 6. мај, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Одржавање националних паркова и природних површина - постављање мобилијара

Рок за подношење пријава је уторак, 21. мај, 2019. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Радови на текућем одржавању објекта ФК Медошевац

Рок за подношење пријава је уторак, 7. мај, 2019. do 09:00