Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка добара по партијама - канцеларијски материјал

Рок за подношење пријава је четвртак, 28. март, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка горива за путничка возила

Рок за подношење пријава је среда, 20. фебруар, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је понедељак, 15. април, 2019. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка и уградња опреме за видео надзор III фаза у Лазаревцу

Рок за подношење пријава је петак, 12. април, 2019. do 09:00