Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Javna nabavka - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У 2017.г

Aжурирано: | Објављен:

Набавка стручне литературе за потребе запослених "ИПЦ" финансије - електронски пакет

Aжурирано: | Објављен:

Израдa идејног решења саобраћајница и комуналне инфраструктуре радне зоне II Лазаревцу

Рок за подношење пријава је четвртак, 23. новембар, 2017. do 09:00