Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Набавка електричне енергије за потребе објеката у власништву Градске општине Лазаревац

Рок за подношење пријава је Friday, 28. August, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Набавка услуга – Превоз ученика основних школа на територији градске општине Лазаревац у школској 2020/2021 години

Рок за подношење пријава је Monday, 17. August, 2020. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац 3/2020-оп

Рок за подношење пријава је Monday, 8. June, 2020. do 09:00