Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 12/2020 - Набавка услуга физичко техничког обезбеђења

Рок за подношење пријава је Tuesday, 30. June, 2020. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Рок за подношење пријава је Friday, 26. June, 2020. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношење понуда за набавку добара - Набавка рачунарске опреме

Рок за подношење пријава је Wednesday, 24. June, 2020. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац 3/2020-оп

Рок за подношење пријава је Monday, 8. June, 2020. do 09:00