Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Финансирање пројеката удружења са подручја ГО Лазаревац везаних за реализацију промотивних активности поводом значајних датума за младе Лазаревца - Дана Лазаревца 2019. године

05/17/2019 - Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката удружења са подручја ГО Лазаревац везаних за реализацију промотивних активности поводом значајних датума за младе Лазаревца - Дана Лазаревца 2019. године

05/17/2019 - Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења са подручја ГО Лазаревац везаних за реализацију промотивних активности поводом значајних датума за младе Лазаревца – Дана Лазаревца 2019. године

05/17/2019 - Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења са подручја ГО Лазаревац везаних за реализацију промотивних активности поводом значајних датума за младе Лазаревца – Дана Лазаревца 2019. године

05/17/2019 - Преузмите Пријавни формулар

05/17/2019 - Преузмите образац Извештаја о реализацији пројекта

06/17/2019 - Преузмите Бодовну листу

06/17/2019 - Преузмите Листу вредновања и рангирања

07/02/2019 - Преузмите Предлог одлуке

07/02/2019 - Преузмите Одлуку

Рок за подношење пријава је 01/06/2019.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни оглас за продају службених путничких возила Јaвног предузећа за изградњу Лазаревца

I ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ
Предмет продаје су следећа службена путничка возила  Јавног предузећа за изградњу Лазаревца:

Ред.

број

Произвођач

Модел

Год.

производње

Рег.

таблице

Пређена

километража

Почетна цена возила у РСД са ПДВ-ом

Врста горива

1.

Застава

101

2008

BG122JN

180.000 км

15.000,00

бензин 98

2.

Застава

101

2008

BG1354LR

187.000 км

10.800,00

бензин 98

3.

Застава

101

2004

BG718OT

120.570 км

12.000,00

бензин

 

Продаја ће се обављати по начелу „ВИЂЕНО-КУПЉЕНО“, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

1. Јавни оглас

2. Образац понуде

3. Упутство

Рок за подношење пријава је 04/07/2019.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за доделу награда студентима факултетских установа у Републици Србији и иностранству

06/03/2019 - Јавни позив за доделу награда студентима факултетских установа у Републици Србији и иностранству

06/03/2019 - Преузмите образац пријаве

06/25/2019 - Преузмите Прелиминарну листу студената

Рок за подношење пријава је 20/06/2019.

Aжурирано: | Објављен:

Обавештење о пријему захтева за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лигнита на површинском копу Поље "Е" и одржавање презентације и јавне расправе

06/13/2019 - Обавештење о пријему захтева за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лигнита на површинском копу Поље "Е", са одлагалишним простором на пољима А, Б, Ц, Д и Турија, на територији ГО Лазаревац.