Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни оглас за продају службених путничких возила

I ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ
Предмет продаје су следећа службена путничка возила  Јавног предузећа за изградњу Лазаревца:

Ред.

број

Произвођач

Модел

Год.

производње

Рег.

таблице

Пређена

километража

Почетна цена возила у РСД са ПДВ-ом

Врста горива

1.

Застава

101

2008

BG122JN

180.000 км

25.000,00

бензин 98

2.

Застава

101

2008

BG1354LR

187.000 км

18.000,00

бензин 98

3.

Застава

101

2004

BG718OT

120.570 км

20.000,00

бензин

 

Продаја ће се обављати по начелу „ВИЂЕНО-КУПЉЕНО“, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

1. Јавни оглас

2. Образац понуде

3. Упутство

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години

Градска општина Лазаревац и Национална служба за запошљавање обавештавају заинтересоване грађане да је дана 15. маја 2019. године на сајту НСЗ објваљен Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање ЛАПЗ 2019 Лазаревац.

Јавни позив можете преузети овде

Aжурирано: | Објављен:

Издавање пословног простора у закуп у улици 7. октобра број 193а у Степојевцу - површина 46,00м2

05/14/2019 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици 7. октобра број 193а у Степојевцу - површина 46,00м2

05/14/2019 - Пријава за јавно надметање

Рок за подношење пријава је 29/05/2019.