Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Издавање пословног простора у закуп у улици 3. октобра број 45 у МЗ Велики Црљени - површина 60,00м2

05/14/2019 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици 3. октобра број 45 у МЗ Велики Црљени - површина 60,00м2

05/14/2019 - Пријава за јавно надметање

Рок за подношење пријава је 28/05/2019.

Aжурирано: | Објављен:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ
Предмет продаје су следећа службена путничка возила  Јавног предузећа за изградњу Лазаревца:

Ред.

број

Произвођач

Модел

Год.

производње

Рег.

таблице

Пређена

километража

Почетна цена возила у РСД са ПДВ-ом

Врста горива

1.

Застава

101

2008

BG122JN

180.000 км

25.000,00

бензин 98

2.

Застава

101

2008

BG1354LR

187.000 км

18.000,00

бензин 98

3.

Застава

101

2004

BG718OT

120.570 км

20.000,00

бензин

 

Продаја ће се обављати по начелу „ВИЂЕНО-КУПЉЕНО“, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

1. Јавни оглас

2. Образац понуде

3. Упутство

Aжурирано: | Објављен:

Суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у 2019. години

03/18/2019 - Правилник о условима,поступку и начину избора пројеката/програма цркви и верских заједница који се суфинансирају из буџета Градске општине Лазаревац

03/18/2019 - Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на подручју Градске општине Лазаревац у 2019. години

03/18/2019 - Јавни конкурс за подношење пријава за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на подручју Градске општине Лазаревац у 2019. години

03/18/2019 - Преузмите пријавни формулар

03/18/2019 - Преузмите образац изјаве подносиоца пријаве

03/18/2019 - Преузмите образац потврде подносиоца пријаве

04/19/2019 - Бодовна листа за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у 2019. години из члана 3. тачке 1. и 2. правилника

04/19/2019 - Бодовна листа за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у 2019. години из члана 3. тачке 3.,4. и 5. правилника

04/19/2019 - Коначна бодовна листа за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у 2019. години

04/19/2019 - Листа вредновања и рангирања по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на подручју градске општине Лазаревац у 2019. години

06.05.2019 - Одлука о избору пројеката/програма по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање које реализују цркве и верске заједнице на подручју општине Лазаревац у 2019. години

06.05.2019 - Одлука о додели средстава за суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на подручју ГО Лазаревац у 2019. години