Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за подношење пријава за финансирање манифестација у области културе у 2020. години

03/10/2020 - Јавни позив за подношење пријава за финансирање манифестација у области културе у 2020. години

03/10/2020 - Образац пријаве на јавни позив

Рок за подношење пријава је 24/03/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање трошкова пројеката ОЦД за развој и унапређење образовања у 2020. години

03/04/2020 - Јавни позив за финансирање трошкова пројеката ОЦД за развој и унапређење образовања у 2020. години

03/04/2020 - Образац пријаве на конкурс

Рок за подношење пријава је 18/03/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2020. години

01/09/2020 - Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2020. години

01/09/2020 - Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2020. години

01/09/2020 - Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

01/09/2020 - Образац 1 - Буџет пројекта

01/09/2020 - Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

01/09/2020 - Образац 2 - Финансијски извештај о реализацији пројекта

02/04/2020 - Решење о именовању Комисије за разматрање и оцену пристиглих пријава по јавном позиву за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на подручју Градске општине Лазаревац у 2020. години

02/20/2020 - Критеријуми за оцену пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју Градске општине Лазаревац у 2020. години

02/20/2020 - Бодовна листа по јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју Градске општине Лазаревац у 2020. години

02/20/2020 - Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју Градске општине Лазаревац у 2020. години

02/20/2020 - Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју Градске општине Лазаревац у 2020. години

Aжурирано: | Објављен:

Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици 12.септембра број 6 у МЗ Дудовица

02/14/2020 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици 12.септембра број 6 у МЗ Дудовица -површина – 09,00m²

Рок за подношење пријава је 02/03/2020.