Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - Председник градске општине

Решење о избору пројеката јавних гласила који се суфинасирају из буџета Градске општине Лазаревац

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - Комисија за пословни простор

Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања на адреси Карађорђева 20 (површина 27,74м2)

 

Рок за подношење пријава је Monday, 4. January, 2016.

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац -Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за унапређење и развој пољопривреде на територији градске општине Лазарева

Конкурс за финансирање субвенционисаног репроматеријала за воћарство по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења виноградарства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења прераде воћа по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења повртарства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења пчеларства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање набавке приплодних коза по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање вештачког осемењавања уматичених крава по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање очувања аутохтоних раса свиња по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање брендирањa пољопривредних производа по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање рада матичне службе у сточарству по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини лазаревац у 2016. години

Рок за подношење пријава је Wednesday, 20. April, 2016.