Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Пословни простор у МЗ Чибутковица - површина 110м2

08/01/2016 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путен јавног надметања у МЗ Чибутковица (површина 110м2)

08/01/2016 - Пријава за јавно надметање

Рок за подношење пријава је петак, 19. август, 2016.

Aжурирано: | Објављен:

Комисија за пословни простор - Пословни простор у МЗ Рудовци

06/16/2016 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у МЗ Рудовци (површина 15,00м2)

Рок за подношење пријава је среда, 22. јун, 2016.

Aжурирано: | Објављен:

Комисија за пословни простор - Пословни простор у МЗ Мали Црљени

06/16/2016 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у МЗ Мали Црљени (површина 273,00м2)

Рок за подношење пријава је среда, 22. јун, 2016.

Aжурирано: | Објављен:

Град Београд – Секретаријат за привреду

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

Рок за подношење пријава је петак, 27. фебруар, 2015.