Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу интерно расељеним лицима

07/05/2017 - Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу интерно расељеним лицима на терторији Градске општине Лазаревац

Рок за подношење пријава је петак, 21. јул, 2017.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивљње породица расељених лица

07/05/2017 - Јавни позив са условима и критеријумима за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивљње породица расељених лица

Рок за подношење пријава је петак, 21. јул, 2017.