Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Позив за финансирање пројеката НВО из области безбедности саобраћаја

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Већа ГО Лазаревац упућује

02/08/2017 - Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја у 2017. години

02/08/2017 - Упутство о условима за подношење пријава

02/08/2017 - Пријавни формулар за доделу средстава за финансирање пројеката

02/08/2017 - Табела 1 - наративни предлог буџета пројекта

02/08/2017 - Табела 2 - преглед предлога буџета пројекта по ставкама

02/24/2017 - Бодовна листа по јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја у 2017. години

02/27/2017 - Предлог одлуке о избору пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација у области безбедности саобраћаја у 2017. години

02/28/2017 - Одлука о избору пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката саобраћаја невладиних организација у области безбедности саобраћаја у 2017. години

Рок за подношење пријава је среда, 22. фебруар, 2017.

Aжурирано: | Објављен:

Конкурс из области културе за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

02/13/2017 - Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва са територије општине Лазаревац по програму коришћења средстава буџета општине Лазаревац за културу за 2017. годину

02/13/2017 - Преузмите образац пријаве на конкурс

02/13/2017 - Преузмите образац извештаја о реализацији пројекта

Рок за подношење пријава је уторак, 28. фебруар, 2017.

Aжурирано: | Објављен:

Конкурс из области културе за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва (културно уметничких друштава)

02/13/2017 - Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва (културно уметничких друштава) са територије општине Лазаревац по програму коришћења средстава буџета општине Лазаревац за културу за 2017. годину

02/13/2017 - Преузмите образац пријаве на конкурс

02/13/2017 - Преузмите образац извештаја о реализацији пројекта

Рок за подношење пријава је уторак, 28. фебруар, 2017.

Aжурирано: | Објављен:

Конкурс за финансирање едукације, израде пројеката везаних за пољопривреду

Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области пољопривреде, Савета за пољопривреду градске општине Лазаревац, на основу Одлуке II број: 06-31.3/2017 од 01.02.2017. године, расписује

02/02/2017 - Конкурс за финансирање едукације, израде пројеката везаних за пољопривреду (израда десетогодишње стратегије развоја пољопривреде градске општине Лазаревац) по програму расподеле средстава из буџета намењених за унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2017. години

Рок за подношење пријава је понедељак, 20. фебруар, 2017.