Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОЛУБАРА Б”

11/26/2019 - ОБАВЕШТЕЊЕ - Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Колубара Б”

Aжурирано: | Објављен:

Јавни увид - Нацрт: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019 – 2029. година

11/18/2019 - Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона, за период 2019. – 2029. година (*Објављено у Службеном гласнику бр. 081/2019 од 15.11.2019.)

11/18/2019 - Мишљење Министарства заштите животне средине на Одлуку о изради Стратешке процене утицаја Регионалног плана на животну средину

11/18/2019 - НАЦРТ: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019 – 2029. година

Обавештавамо све заинтересоване грађане да за све допунске информације и консултације могу контактирати стручни тим РЕЦ "Еко Тамнава"д.о.о. Уб на тел.014/412-415, e-mail: office@ekotamnava.rs

Мишљење и коментаре грађани са територије ГО Лазаревац до 16. децембра 2019. године могу доставити и на мејл адресу sladjar@lazarevac.rs

Aжурирано: | Објављен:

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката организација цивилног друштва намењених унапређењу проложаја старих лица

Јавни Конкурс Треће доба

Одлука савета за Треће доба

Упутство за спр.Јав.Поз

Образац извештаја

Образац пријаве

Бодовна листа

Листа вредновања и рангирања

09/06/2019 - Одлука о избору пројеката

Рок за подношење пријава је 15/07/2019.