Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта „Полицијске станице“ на кат.парцели бр. 1113/1 К.О. Лазаревац

05.06.2020. - Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта „Полицијске станице“ на кат.парцели бр. 1113/1 К.О. Лазаревац

05.06.2020. - Урбанистички пројекат за изградњу објекта "Полицијске станице" на к.п.бр. 1113/1 К.О. Лазаревац

Aжурирано: | Објављен:

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу резервоара „Араповац“, ГО Лазаревац, на кат.парцелама бр. 635/1 и 655/1 обе К.О. Араповац, потес: Провлаке

05.06.2020. - Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу резервоара „Араповац“, ГО Лазаревац, на кат.парцелама бр. 635/1 и 655/1 обе К.О. Араповац, потес: Провлаке

05.06.2020. - Урбанистички пројекат изградње резервоара "Араповац" на к.п.бр. 635/1 и 655/1 К.О. Араповац

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години

03.06.2020. - Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години

03.06.2020. - Образац захтева са бизнис планом

Рок за подношење пријава је 17/07/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за подношење пријава за доделу 80 дечијих аутоседишта категорије 0+ (односно за децу од 0 до 36 кг)

01.06.2020. - Јавни позив за подношење пријава за доделу 80 дечијих аутоседишта категорије 0+ (односно за децу од 0 до 36 кг)

01.06.2020. - Образац пријаве за доделу аутоседишта

Рок за подношење пријава је 10/06/2020.