Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Обавештење о пријему захтева за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лигнита на површинском копу Поље "Е" и одржавање презентације и јавне расправе

06/13/2019 - Обавештење о пријему захтева за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лигнита на површинском копу Поље "Е", са одлагалишним простором на пољима А, Б, Ц, Д и Турија, на територији ГО Лазаревац.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за доделу поклон пакета мајкама новорођене деце у току 2019. године

06/06/2019 - Јавни позив за доделу поклон пакета мајкама новорођене деце у току 2019. године

06/06/2019 - Преузмите пријавни образац

Aжурирано: | Објављен:

Јавни оглас за продају службених путничких возила ЈП за изградњу Лазаревца

I ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ
Предмет продаје су следећа службена путничка возила  Јавног предузећа за изградњу Лазаревца:

Ред.

број

Произвођач

Модел

Год.

производње

Рег.

таблице

Пређена

километража

Почетна цена возила у РСД са ПДВ-ом

Врста горива

1.

Застава

101

2008

BG122JN

180.000 км

20.000,00

бензин 98

2.

Застава

101

2008

BG1354LR

187.000 км

14.400,00

бензин 98

3.

Застава

101

2004

BG718OT

120.570 км

16.000,00

бензин

 

Продаја ће се обављати по начелу „ВИЂЕНО-КУПЉЕНО“, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

1. Јавни оглас

2. Образац понуде

3. Упутство

Рок за подношење пријава је Thursday, 13. June, 2019.