Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац -Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за унапређење и развој пољопривреде на територији градске општине Лазарева

Конкурс за финансирање субвенционисаног репроматеријала за воћарство по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења виноградарства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења прераде воћа по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења повртарства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање развоја и унапређења пчеларства по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање набавке приплодних коза по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање вештачког осемењавања уматичених крава по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање очувања аутохтоних раса свиња по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање брендирањa пољопривредних производа по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини Лазаревац у 2016. години

Конкурс за финансирање рада матичне службе у сточарству по програму расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење пољопривреде у градској општини лазаревац у 2016. години

Рок за подношење пријава је среда, 20. април, 2016.

Aжурирано: | Објављен:

Министарство одбране РС - Центар МО Обреновац - Канцеларија Лазаревац

Општи позив за увођење у војну евиденцију

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана, у времену од 08,00 до 15,00 часова.

Aжурирано: | Објављен:

Комисија за пословни простор - Пословни простор МЗ Пркосава

Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у МЗ Пркосава (површина 33,00 m2)

Рок за подношење пријава је петак, 27. мај, 2016.