Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Позив за увођење у војну евиденцију

Обавештење о измени и допуни  јавног  огласа  за  издавање  пословног  простора  у  закуп  путем  јавног  надметања у МЗ Рудовци

Aжурирано: | Објављен:

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - Центар МО Обреновац - Канцеларија Лазаревац

Позив за увођење у војну евиденцију