Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта кроз давање стипендија и новчаних награда у ГО Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта кроз давање стипендија и новчаних награда у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Образац 3 - Пријава за годишње програме за стипендије и награде

01/17/2020 - Образац 9 - Периодични извештај

01/17/2020 - Образац 7 - Завршни извештај

01/17/2020 - Образац 11 - Изјава о партнерству

01/31/2020 - Предлог за одобравање годишњих програма из члана 3. став 1. област 10) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта кроз давање стипендија и новчаних награда у Градској општини Лазаревац у 2020. години

01/31/2020 - Предлог за одобравање годишњих програма из члана 3. став 1. област 16) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта кроз давање стипендија и новчаних награда у Градској општини Лазаревац у 2020. години

Рок за подношење пријава је 25/01/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Образац 4 - Пријава за посебне програме

01/17/2020 - Образац 9 - Периодични извештај

01/17/2020 - Образац 7 - Завршни извештај

01/17/2020 - Образац 11 - Изјава о партнерству

01/31/2020 - Предлог за одобравање посебних програма из члана 3. став 1. област 9) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

01/31/2020 - Предлог за одобравање посебних програма из члана 3. став 1. област 11) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

01/31/2020 - Предлог за одобравање посебних програма из члана 3. став 1. област 17) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

Рок за подношење пријава је 25/01/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова рада Канцеларије за пољопривреду, едукацију, израду и реализацију пројеката везаних за развој пољопривреде

01/29/2020 - Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова рада Канцеларије за пољопривреду, едукацију, израду и реализацију пројеката везаних за развој пољопривреде

01/29/2020 - Пријавни формулар

Рок за подношење пријава је 12/02/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова рада матичне службе у овчарству у 2020. години

01/29/2020 - Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова рада матичне службе у овчарству

01/29/2020 - Пријавни формулар

Рок за подношење пријава је 12/02/2020.