Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Конкурс за финансирање/суфинасирање пројекта удружења са територије ГО Лазаревац ради унапређења положаја националних мањина

02/13/2017 - Конкурс за финансирање/суфинасирање пројекта удружења са територије градске општине Лазаревац ради унапређења положаја националних мањина у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисање културе и традиције националних мањина за 2017.годину

02/17/2017 Извештај о реализацији пројекта

02/17/2017 Образац предлога пројекта

03/08/2017 - Коначна ранг листа за финансирање/суфинасирање пројекта удружења са територије градске општине Лазаревац ради унапређења положаја националних мањина у областима интеграције маргинализованих националних заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке нетрпељивости, промовисање културе и традиције националних мањина за 2017.годину

Рок за подношење пријава је среда, 22. фебруар, 2017.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив са суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања

01/19/2017 - Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2017. години

01/19/2017 - Образац - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

01/19/2017 - Образац - Финансијски део Извештаја

01/19/2017 - Образац - Наративни и финансијски Извештај

01/19/2017 - Образац - Буџет пројекта

02/13/2017 - Решење Комисије за разматрање и оцену пристиглих пријава на јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета ГО Лазаревац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

02/28/2017 - Решење о расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2017. години