Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Позив за подношње пријава за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Одлука о расписивању јавног позива за финансирање невладиних пројеката у области безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Упутство о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Позив за подношње пријава за доделу средстава за финансирање пројеката невладиних организација из области безбедности саобраћаја на путевима у ГО Лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Образац пријаве

26.01.2021. - Образац извештаја о реализацији пројекта

12.02.2021. - Бодовна листа

12.02.2021. - Листа вредновања и рангирања

23.02.2021. - Предлог одлуке о избору пројеката по јавном позиву

23.02.2021. - Одлука о додели средстава за финансирање пројеката по јавном позиву

Рок за подношење пријава је 10/02/2021.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни конкурс за финансирање пројеката у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Јавни конкурс за финансирање пројеката у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО лазаревац у 2021. години

26.01.2021. - Образац пријаве

26.01.2021. - Образац извештаја о реализацији пројекта

12.02.2021. - Бодовна листа

12.02.2021. - Листа вредновања и рангирања

22.02.2021. - Предлог одлуке о избору пројеката по јавном конкурсу

22.02.2021. - Одлука о избору пројеката по јавном конкурсу

Рок за подношење пријава је 10/02/2021.

Aжурирано: | Објављен:

Одлука о поништавању одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈПКП Лазаревац

11.02.2021. - Одлука о поништавању одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналну привреду "Лазаревац", Лазаревац

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта у ГО Лазаревац у 2021. години

18.01.2021. - Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2021. години

18.01.2021. - Апликациони формулар

18.01.2021. - Изјава о партнерству

18.01.2021. - Периодични извештај о реализацији програма

18.01.2021. - Завршни извештај о реализацији програма

28.01.2021. - Предлог за одобравање посебних програма из члана 3. став 1. област 9) Одлуке

28.01.2021. - Предлог за одобравање посебних програма из члана 3. став 1. област 17) Одлуке

01.02.2021. - Решење о одобрењу посебних програма из члана 3. став 1. област 9) Одлуке

01.02.2021. - Решење о одобрењу посебних програма из члана 3. став 1. област 17) Одлуке

Рок за подношење пријава је 26/01/2021.