Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Образац 4 - Пријава за посебне програме

01/17/2020 - Образац 9 - Периодични извештај

01/17/2020 - Образац 7 - Завршни извештај

01/17/2020 - Образац 11 - Изјава о партнерству

Рок за подношење пријава је 25/01/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Образац 1 - Пријава годишњих програма

01/17/2020 - Образац 9 - Периодични извештај

01/17/2020 - Образац 7 - Завршни извештај

01/17/2020 - Образац 11 - Изјава о партнерству

Рок за подношење пријава је 25/01/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2020. години

01/09/2020 - Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2020. години

01/09/2020 - Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на подручју градске општине Лазаревац у 2020. години

01/09/2020 - Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

01/09/2020 - Образац 1 - Буџет пројекта

01/09/2020 - Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

01/09/2020 - Образац 2 - Финансијски извештај о реализацији пројекта