Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни конкурс за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења

02/14/2020 - Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења која обављају активности у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац у 2020. години

02/14/2020 - Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења која обављају активности у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац у 2020. години

02/14/2020 - Јавни конкурс за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења која обављају активности у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац у 2020. години

02/14/2020 - Преузмите Пријавни формулар

02/14/2020 - Преузмите образац Извештаја о реализацији пројекта

Рок за подношење пријава је 29/02/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици 12.септембра број 6 у МЗ Дудовица

02/14/2020 - Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици 12.септембра број 6 у МЗ Дудовица -површина – 09,00m²

Рок за подношење пријава је 02/03/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Лазаревац у 2020. години

01/17/2020 - Образац 1 - Пријава годишњих програма

01/17/2020 - Образац 9 - Периодични извештај

01/17/2020 - Образац 7 - Завршни извештај

01/17/2020 - Образац 11 - Изјава о партнерству

01/31/2020 - Предлог за одобравање годишњих програма из члана 3. став 1. област 3) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

01/31/2020 - Предлог за одобравање годишњих програма из члана 3. став 1. област 5) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

01/31/2020 - Предлог за одобравање годишњих програма из члана 3. став 1. област 6) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

01/31/2020 - Предлог за одобравање годишњих програма из члана 3. став 1. област 8) Одлуке по расписаном Јавном позиву за финансирање и суфинансирање годишњих програма организација у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Лазаревац у 2020. години

Рок за подношење пријава је 25/01/2020.