Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења са подручја Градске општине Лазаревац која се баве младима у 2020. години

02/14/2020 - Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката удружења са подручја Градске општине Лазаревац која се баве младима у 2020. години

02/14/2020 - Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења са подручја Градске општине Лазаревац која се баве младима у 2020. години

02/14/2020 - Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења са подручја Градске општине Лазаревац која се баве младима у 2020. години

02/14/2020 - Преузмите Пријавни формулар

02/14/2020 - Преузмите образац Извештаја о реализацији пројекта

03/06/2020 - Бодовна листа

03/06/2020 - Листа вредновања и рангирања

03/17/2020 - Предлог Одлуке о избору пројеката

03/17/2020 - Одлука о избору пројеката

Рок за подношење пријава је 02/03/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни конкурс за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења

02/14/2020 - Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења која обављају активности у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац у 2020. години

02/14/2020 - Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења која обављају активности у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац у 2020. години

02/14/2020 - Јавни конкурс за финансирање пројеката за унапређење еколошког васпитања и образовања и подизања свести код грађана у области заштите животне средине и оснаживање новооснованих удружења која обављају активности у области заштите животне средине које реализују удружења са подручја ГО Лазаревац у 2020. години

02/14/2020 - Преузмите Пријавни формулар

02/14/2020 - Преузмите образац Извештаја о реализацији пројекта

03/05/2020 - Бодовна листа

03/05/2020 - Листа вредновања и рангирања

03/16/2020 - Предлог Одлуке о избору пројеката

03/16/2020 - Одлука о избору пројеката

Рок за подношење пријава је 29/02/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова пројеката ОЦД за развој и унапређење културе у 2020. години

03/10/2020 - Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова пројеката ОЦД за развој и унапређење културе у 2020. години

03/10/2020 - Образац пријаве на јавни позив

Рок за подношење пријава је 24/03/2020.

Aжурирано: | Објављен:

Јавни позив за подношење пријава за финансирање манифестација у области културе у 2020. години

03/10/2020 - Јавни позив за подношење пријава за финансирање манифестација у области културе у 2020. години

03/10/2020 - Образац пријаве на јавни позив

Рок за подношење пријава је 24/03/2020.